tisdag 19 april 2011

Det som synes vara

Det kan vara svårt att verkligen inse, att saker och ting inte är vad de synes vara. Det är som om vi levde i en avancerad datorsimulering, men utan att veta om det. Eller också har vi ”glömt bort” det och sedan aldrig vågat erkänna igen hur det förhåller sig. Det är som om The Matrix på sätt och vis är alldeles på riktigt. Det är en hemsk tanke. Men låt oss hålla kvar den. Vilka är de där ”sakerna och tingen” som bara synes vara? Är de ”allting”, eller bara vissa ting? Hur bestäms det vad vad vi tror på, utan att vi märker det? Ty på något sätt har det ju omärkligt bestämts för oss, någon gång. Annars hade vi ju inte verkligen trott på det. Hade vi tänkt ut det själva skulle vi ju ha kunnat ändra oss. Men det gör vi inte, om inte något oförutsett inträffar -- om ens då, annat än tillfälligt. Så, vad är det vi vanligen inte uppmärksammar?