tisdag 26 april 2011

Digitalt credo

  • Låt alltid den analoga världen vara primär i ditt tänkande och handlande.
  •  Överlämna inget som är viktigt i den analoga världen till total digital kontroll.
  • Använd de digitala möjligheterna för decentraliserade aktiviteter.
  • Tillåt ingen centraliserande digitalisering som inkräktar på det analoga livets friheter (återkoppla till den första punkten).
Jämför det infontologiska manifestet.