Passion

Mitt engagemang gäller människan som person, i ett vidare sammanhang.
Det gäller dig och mig - levande, viljande, drömmande.
Alla dras vi nu med i enorma förändringar i samhället och i naturen.

Jag arbetar mycket med hur olika kunskaper, olika sätt att vara och olika förmågor kan utvecklas och knytas ihop, användas tillsammans, för att vi med tillförsikt ska kunna möta alla de utmaningar och möjligheter vi står inför.
Du, jag, hela samhället.

Därför har jag under många år utvecklat och uppnått en mångfaldig kompetens, en omfattande kunskap och insikt i det som finns i mellanrummen.
I de där kritiska områdena där snävare experter blir osäkra.

Min passion är därför att främja och underlätta kommunikation över gränserna mellan olika speciella sakkunskaper, färdigheter och ämnen, för att helheten ska bli synlig, på ett sätt som verkligen underlättar en bättre förståelse. Till nytta för organisationer, institutioner, utbildare på alla nivåer.

Människa, teknik, natur, samhälle, vetenskap. De hänger alltid ihop. Jag hjälper till att förstå hur och att använda den kunskapen i konkreta fall.